Veel belangstelling voor de Regeling Eerlijk, gezond en veilig werk

Er is veel belangstelling voor de subsidieregeling Eerlijk, gezond en veilig werk.

Het subsidieplafond van deze subsidieregeling is € 600.000,- en dit beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van (complete) aanvragen. Het is nog mogelijk tot en met 31 juli 2019 aanvragen in te dienen.

Inmiddels zijn al aanvragen ontvangen voor een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro. Houd hier rekening mee als u nog een subsidieaanvraag wilt indienen. Of overweegt dat te doen.