Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 315 20 00

Email: subsidieregelingEGVW@minszw.nl