Geen loting tijdvak DI bedrijven en instellingen

Het vijfde aanvraagtijdvak Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen stond open van 12 t/m 16 november 2018.

Na correctie van dubbel ingediende aanvragen, worden alle overige aanvragen in behandeling genomen. Dit betekent dat er voor dit tijdvak geen loting zal plaatsvinden om de volgorde van afhandeling te bepalen. De beslistermijn bedraagt 18 weken vanaf de datum van sluiting van het tijdvak.