Voorbeeldcase duurzame inzetbaarheid Traverse

Bij Traverse zijn de laatste jaren stappen gezet in het reduceren van de verzuimcijfers. Nu wil de organisatie de ommezwaai maken van grip op verzuim naar focus op Duurzame Inzetbaarheid. De gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers vormen belangrijke speerpunten van Traverse. Met ondersteuning vanuit ESF is het project ‘Van Grip op Verzuim naar Focus op Duurzame Inzetbaarheid’ in uitvoering genomen. Dit project heeft bij Traverse een cultuurverandering in gang gezet naar een meer preventieve aanpak door het bespreekbaar maken van belangrijke thema’s als vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers.