Voorbeeldcase duurzame inzetbaarheid: Coppens Warenhuis

Een nieuwe generatie heeft het familiebedrijf overgenomen en wil het bedrijf toekomstbestendig maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, nu en in de toekomst. Door middel van het ESF-project ontwikkelt Coppens Warenhuis voor het eerst beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Dit heeft zij vormgegeven door een organisatiescan en een medewerkertevredenheidsonderzoek uit te voeren. Daaruit kwam een behoefte aan meer structureel overleg tussen werkgever en werknemer naar voren. Om deze dialoog te stimuleren is een gesprekscyclus geïntroduceerd en besloten het medewerkertevredenheidsonderzoek jaarlijks te herhalen. Het project bij Coppens is een illustratie van de thema’s ‘Organisatie- of bedrijfsscan’ en ‘Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ binnen de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid.