Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 11:00 en van 13:00 tot 15:00 uur

Telefoon: 070-3152111

E-mail: duurzameinzetbaarheidUVB@minszw.nl