Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 315 2340
E-mail: duurzameinzetbaarheidUVB@minszw.nl