Uitvoeren en verantwoorden

Op deze pagina vindt u sjablonen (formats) voor uw project. De bestanden laten zich het beste openen in de laatste versies van de browsers Firefox en Google Chrome.

Einddeclaratie en subsidievaststelling 1e en 2e tranche
Binnen 13 weken na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in bij het Agentschap met gebruikmaking van het E-formulier voor de einddeclaratie (zie screenshots). In het E-formulier controleert u de algemene informatie en geeft u per maatregel het aantal deelnemers en de gerealiseerde subsidiabele kosten weer. Bij de einddeclaratie levert u ook een aantal bijlagen in: Bijlage gerealiseerd aantal toepassingen en gerealiseerde subsidiabele kosten per maatregel. In dit Excel spreadsheet geeft u aan per maatregel wat u gerealiseerd hebt en de gemaakte subsidiabele kosten daarbij. Bijlage toelichting maatregelen resultaten einddeclaratie. Geef in deze bijlage per maatregel een toelichting op het aantal gerealiseerde toepassingen van de maatregel en op de gerealiseerde kosten; een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de laatst gewijzigde beschikking subsidieverlening en een beschrijving van de behaalde resultaten van de maatregel

Bijlage BSN rapportage
In het format van de BSN rapportage die u wordt toegestuurd door uw consultant geeft u het burgerservicenummer op van de deelnemers aan uw sectorplan waarbij u aangeeft aan welke maatregel zij hebben deelgenomen. U rapporteert over de projectperiode en niet het kalenderjaar. Let op het indienen van een BSN rapportage doet u door het beveiligde format te uploaden als regulier bestand bij de einddeclaratie.

  • BSN Rapportage

    XLS | 2 Mb

Einddeclaratie en subsidievaststelling 3e tranche
Binnen 13 weken na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling van de subsidie in bij het Agentschap met gebruikmaking van het E-formulier voor de einddeclaratie (zie screenshots hierboven). In het E-formulier controleert u de algemene informatie en geeft u per maatregel het aantal deelnemers en de gerealiseerde subsidiabele kosten weer. Bij de einddeclaratie levert u ook een aantal bijlagen in: Bijlage gerealiseerd aantal toepassingen en gerealiseerde subsidiabele kosten per maatregel. In dit Excel spreadsheet geeft u aan per maatregel wat u gerealiseerd hebt en de gemaakte subsidiabele kosten daarbij. Bijlage toelichting maatregelen resultaten einddeclaratie. Geef in deze bijlage per maatregel een toelichting op het aantal gerealiseerde toepassingen van de maatregel en op de gerealiseerde kosten; een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de laatst gewijzigde beschikking subsidieverlening en een beschrijving van de behaalde resultaten van de maatregel.

Bijlage BSN rapportage
In het format van de BSN rapportage die u wordt toegestuurd door uw consultant geeft u het burgerservicenummer op van de deelnemers aan uw sectorplan waarbij u aangeeft aan welke maatregel zij hebben deelgenomen. U rapporteert over de projectperiode en niet het kalenderjaar. Let op het indienen van een BSN rapportage doet u door het beveiligde format te uploaden als regulier bestand bij de einddeclaratie.