Regelgeving 2015

Op deze pagina vindt u alle regelgeving die van toepassing is op de cofinanciering van sectorplannen 2015.

2015: Sectorplannen met het instrument brug-WW

De derde tranche sectorplannen legt de focus op een van de belangrijkste uitdagingen van de Nederlandse arbeidsmarkt, namelijk het vergemakkelijken van transities van werk naar werk en van werkloosheid naar werk.
In 2015 konden nieuwe sectorplannen worden ingediend op basis van de Regeling Cofinanciering sectorplannen 2015 te lezen op de website Overheid.nl. De maatregelen in dit tijdvak zijn uitsluitend gericht op initiatieven die van werk naar werk en van werkloosheid naar werk bevorderen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om activiteiten gericht op begeleiding en bemiddeling richting een nieuwe baan bij een andere werkgever, het opzetten, onderhouden en uitbreiden van infrastructuur voor van werk naar werk activiteiten en scholing.

In dit derde aanvraagtijdvak wordt beoogd om baanwisselingen waarbij substantiële omscholing nodig is voor een overstap naar een andere werkgever, tijdelijk te ondersteunen met sectorplannen. Dit kan door het bieden van scholing aan werknemers in combinatie met inzet van de WW die als brug kan fungeren tussen huidig en toekomstig werk, of tussen werkloosheid en werk. In het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 gaat het specifiek om activiteiten gericht op kansrijke beroepen in sectoren en regio’s waar juist banen ontstaan of moeilijk vervulbare vacatures zijn. Welke beroepen dit betreft en welke scholing daarvoor noodzakelijk is, moet blijken uit de aanvraag van het sectorplan. De brug-WW verruimt de mogelijkheden om noodzakelijke scholing te volgen met behoud van een uitkering op grond van de WW en vermindert de werkgeverskosten voor de niet–productieve scholingsuren van de nieuwe werknemer. Er moet sprake zijn van substantiële omscholing of, wanneer het gaat om een WW-gerechtigde om noodzakelijke bijscholing, om weer aan de slag te kunnen in zijn eigen beroep. Daarnaast geldt als voorwaarde dat er een baangarantie van ten minste één jaar wordt aangeboden, sociale partners kunnen gezamenlijk afwijken van de duur van één jaar.

Voor meer uitleg over wat brug-WW in houdt, wie ervan gebruik kunnen maken en hoe je brug-WW kan aanvragen bij het UWV kunt u het document Wat is Brug-WW? en het document Procedure Aanvraag Brug-WW Vrijstellingen raadplegen.

De documenten hieronder fungeren als hulpmiddelen bij de regeling Cofinanciering sectorplannen.

  • Veelgestelde vragen: Dit document geeft antwoord op de veelgestelde vragen op de regeling Cofinanciering van sectorplannen
  • Leidraad: Deze leidraad biedt aanvragers handvaten om te voldoen aan de regels die gelden voor het aantonen van de rechtmatige besteding van de middelen, inclusief de projectadministratie.
  • Controleprotocol: Vanuit de praktijk zijn enkele aanbevelingen gedaan rondom het controleprotocol. Deze aanbevelingen zijn in overweging genomen en dit leidde tot een kleine aanpassing in het controleprotocol ten opzichte van het jaar daarvoor.