Regelgeving 2013 en 2014

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op de cofinanciering van sectorplannen 2013 en 2014.

2013 en 2014: Toegekende sectorplannen

In 2014 is aan in totaal 79 sectorplannen cofinanciering toegekend. De maatregelen in de sectorplannen die in het eerste en tweede aanvraagtijdvak zijn ingediend hebben betrekking op meerdere thema’s, waarbij voor sectoren, bedrijven en deelnemers een breed palet aan arbeidsmarktmaatregelen mogelijk is gemaakt. Zoals bijvoorbeeld bijscholing, het vergroten van het aantal leerwerkplekken voor jongeren bij veel bedrijven en maatregelen gericht op het verbeteren van de gezondheid. Bij mobiliteitsmaatregelen gaat het vaak in deze sectorplannen om begeleiding naar ander werk binnen een beroep of sector. In mindere mate is in deze plannen sprake van mobiliteit naar een andere sector of een ander beroep. Meer informatie over alle sectorplannen die in uitvoering zijn kunt u lezen op de website Sectorplannen.nl.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de regeling vindt u in het document Q en A's. Heeft u na lezing van dit document nog vragen over de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, dan kunt u per mail stellen aan het project sectorplannen van het ministerie van SZW: projectsectorplannen@minszw.nl

De subsidiekaart

De subsidiekaart biedt een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van werkervaring of het vinden van een baan. Een sectorplan kan ook maatregelen bevatten die met de subsidies van deze subsidiekaart gefinancierd worden. Echter komen kosten van maatregelen in sectorplannen die met de subsidies uit deze kaart worden gefinancierd, niet voor financiering op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen in aanmerking.

Leidraad Regeling cofinanciering sectorplannen

Deze leidraad biedt aanvragers handvaten om te voldoen aan de regels die gelden voor het aantonen van de rechtmatige besteding van de middelen, inclusief de projectadministratie. De leidraad bevat praktische handreikingen en formats. Volgt u deze leidraad, dan kunt u erop vertrouwen dat u aan de eisen uit de regeling voldoet. Wilt u hiervan gemotiveerd afwijken, neem dan contact op met de externe accountant of met Uitvoering Van Beleid.

Controleprotocol

Vanuit de praktijk zijn enkele aanbevelingen gedaan rondom het controleprotocol. Deze aanbevelingen zijn in overweging genomen en dit leidde tot een kleine aanpassing in het controleprotocol. De aanpassing betreft Bijlage 2, specifiek de tekst onder Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden.
Voor vragen over het voeren van een goede projectadministratie kunt u contact opnemen met Uitvoering Van Beleid, team Sectorplannen: 070- 315 20 00.