Cofinanciering van sectorplannen: lessons learned

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het voorjaar van 2017 bij sociale partners, uitvoerders en andere betrokkenen van sectorplannen gevraagd naar de ervaringen met de uitvoering van sectorplanmaatregelen.

Welke maatregelen lopen vanzelf en welke niet? Wat kan men leren voor de toekomst?

De ervaringen en geleerde lessen staan in de “Lessons Learned Sectorplannen”. Deze vindt u hier.

De lessons learned zijn interessant voor uitvoeringspartijen en beleidsmakers die werken met subsidieregelingen, of dat in de toekomst gaan doen.

De formele tussenevaluatie over de resultaten van de sectorplannen en het behalen van doelen verschijnt dit najaar.