Handreiking Bescherming privacy persoonsgegevens bij subsidieprojecten

In de afgelopen periode bereikten het ministerie van SZW vragen van projectuitvoerders van sectorplannen over de registratie van persoonsgegevens en het aanleveren van burger servicenummers die zijn vereist voor de verantwoording. Deze vragen houden verband met de Wet Bescherming persoonsgegevens. Er is door het ministerie van SZW een handreiking gemaakt  die het privacyvraagstuk in relatie tot subsidies behandelt . De handreiking is naast de sectorplannen ook van toepassing bij meerdere subsidieregelingen van SZW, zoals de tijdelijke regeling DWSRA en de tijdelijke regeling Experimenten meer werk voor vijftigplussers.

U treft de handreiking hier.