BES(t) 4 kids

Kinderen in Caribisch Nederland hebben recht op dezelfde kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als kinderen in Europees Nederland en ouders moeten net als in Europees Nederland gebruik kunnen maken van kinderopvang. Tegen deze achtergrond hebben de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen met de departementen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZK) de ambitie uitgesproken om te komen tot een stelsel voor kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland. Om deze ambitie te realiseren is het programma BES(t) 4 kids ingericht.

Het verbeteren van de financiële toegankelijkheid van de kinderopvang is een belangrijk onderdeel van het programma. Om op dit vlak op korte termijn stappen te zetten worden met deze tijdelijke subsidieregeling financiële middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de regeling kunnen kinderopvangorganisaties met een exploitatievergunning onder voorwaarden in aanmerking komen voor kostprijs verlagende subsidies. Met de kostprijs verlagende subsidies wordt beoogd om de kosten van kinderopvang voor ouders te verlagen.

Let op: tot 1 december 2020 volstaat dat een kinderopvangorganisatie een aanvraag tot exploitatievergunning bij het Openbaar Lichaam heeft ingediend. Uiterlijk 1 december dient u in bezit te zijn van een door het Openbaar Lichaam uitgegeven exploitatievergunning.

Subsidieaanvragen voor 2020 kunnen worden ingediend van 15 mei 2020, 09:00 uur tot en met 31 oktober 2021, 17:00 uur lokale tijd in Caribisch Nederland.