Voorlichtingsbijeenkomsten AMIF, ISF en BMVI 2021-2027

In afwachting van de definitieve Subsidieregeling AMIF ISF BMVI 21-27 zullen er drie* digitale voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Deze voorlichtingsbijeenkomsten hebben betrekking op het nieuwe programma AMIF ISF BMVI 2021-2027. 

Gedurende deze bijeenkomsten zal er dieper worden ingegaan op de regeling, de bijlagen, de aanvraagfase en de projectadministratie. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn digitaal en verlopen middels Webex.

Asiel en Opvang – Legale Migratie – Integratie - Terugkeer

Datum en tijd: 14 april 10:00-12:20.

Wie: Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer en Vertrek, International Organization for Migration.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar AMIF2021-2027@minszw.nl. Geef hierbij aan dat u wilt deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomst voor de monopolisten AMIF op 14 april. Geeft u hierbij ook direct aan wie eventueel nog meer zal deelnemen en geef alle e-mailadressen op.

Zodra u zich heeft aangemeld zal uw aanmelding worden bevestigd. Een uitnodiging met de link naar de bijeenkomst zal vlak voor de bijeenkomsten worden verzonden.

Vragen/suggesties

Mocht u vragen en/of suggesties hebben voor een onderwerp dan verzoeken wij u vriendelijk om deze met uw aanmelding mee te sturen. 

Internationaal Veiligheidsfonds en het fonds voor Border Management en Visa Instrument

Datum en tijd: 14 april 14:00-16:05.

Wie: directoraat-generaal Straffen en Beschermen, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie, Politie; Immigratie- en Naturalisatiedienst; Koninklijke Marechaussee; Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ISF2021-2027@minszw.nl of BMVI2021-2027@minszw.nl.
Geef hierbij aan dat u wilt deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomst voor de monopolisten ISF/BMVI op 14 april. Geeft u hierbij ook direct aan wie eventueel nog meer zal deelnemen en geef alle e-mailadressen op.

Zodra u zich heeft aangemeld zal uw aanmelding worden bevestigd. Een uitnodiging met de link naar de bijeenkomst zal vlak voor de bijeenkomsten worden verzonden.

Vragen/suggesties

Mocht u vragen en/of suggesties hebben voor een onderwerp dan verzoeken wij u vriendelijk om deze met uw aanmelding mee te sturen. 

Asiel en Opvang – open aanvraag

Datum en tijd: 20 april 10:00-12:05.

Wie: aanvragers die onder de regeling Asiel en Opvang willen aanvragen. Dit kunnen onderwijs - en onderzoeksinstellingen; opleidingsorganisaties; sociale partners; internationale NGO’s; internationale overheidsinstellingen; nationale NGO’s; privaatrechtelijke ondernemingen; publiekrechtelijke ondernemingen zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar AMIF2021-2027@minszw.nl. Geef hierbij aan dat u wilt deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomst voor de open call Asiel en Opvang op 20 april. Geeft u hierbij ook direct aan wie eventueel nog meer zal deelnemen en geef alle e-mailadressen op.

Zodra u zich heeft aangemeld zal uw aanmelding worden bevestigd. Een uitnodiging met de link naar de bijeenkomst zal vlak voor de bijeenkomsten worden verzonden.

Vragen/suggesties

Mocht u vragen en/of suggesties hebben voor een onderwerp dan verzoeken wij u vriendelijk om deze met uw aanmelding mee te sturen. 

*Voor nationale, regionale of lokale overheidsorganisaties en NGO’s die een bijdrage willen leveren aan het maatschappelijk doel van inburgering (Integratie) zal op een later te bepalen tijdstip een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden.