Consultatieronde Nationale Subsidieregeling 2021-2027 AMIF, ISF en BMVI.

Bent u een (potentiele) aanvrager van het fonds voor Asiel Migratie en Integratie (AMIF), het fonds voor Interne Veiligheid (ISF) en/of het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer? Dan bent u van harte welkom deel te nemen aan de Webinar Consultatieronde Nationale Subsidieregeling 2021-2027 AMIF, ISF en BMVI.

Op 17 februari 2022 organiseert de Managementautoriteit (MA) van de Europese Migratie en Veiligheidsfondsen een interactieve consultatiemiddag over de nationale subsidieregeling AMIF, ISF, en BMVI  voor alle (potentiele) aanvragers van:

  • het fonds voor Asiel Migratie en Integratie (AMIF),
  • het fonds voor Interne Veiligheid (ISF) en
  • het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (BMVI).

Deze consultatie vindt digitaal plaats via Webex. Deze sessie is voornamelijk bedoeld voor alle coördinatoren die van plan zijn een subsidieaanvraag AMIF, ISF of BMVI in te dienen. Ook zijn andere deelnemers zoals begunstigden, toekomstige projectleiders, financieel adviseurs welkom om deel te nemen.

Publicatie nationale subsidieregeling

Wij hopen op korte termijn over te gaan tot publicatie van de nationale subsidieregeling. Zodat de eerste calls van de Migratie- en Veiligheidsfondsen 2021-2027 spoedig opengesteld kunnen worden.

Een virtuele uitwisseling over de opzet en inhoud van de nieuwe regeling is onmisbaar. U wordt bijgepraat over de opzet en inhoud van de regeling. Ook is er ruimte voor al uw vragen.
Op 22 februari sluit de consultatieronde.

Aanmelden voor Webinar

Wilt u deze consultatiemiddag over de nationale subsidieregeling AMIF, ISF, en BMVI´ volgen?
U kunt zich tot 14 februari 2022 aanmelden via e-mail:  m.c.j.besseling@minjenv.nl , onder vermelding van Webinar.

Vragen

Heeft u nu al vragen en/of opmerkingen, maak dan gebruik van het formulier “Format wijzigingen subsidieregeling 2021-2027”

Uitnodiging

Zodra u zich heeft aangemeld zult u op 15 februari per e-mail een Webexuitnodiging ontvangen.
U ontvangt een uitnodiging voor zowel de Webinar plenaire agenda (vanaf 14:00) als de Interactieve Breakout-groep sessie (vanaf 15:00).

Indien u de Webex uitnodiging doorstuurt denkt u er dan aan om ook de Breakout-sessie uitnodiging door te sturen en dit bij de VA te melden.