AMIF/ISF: Aanvullende informatie in verband met coronacrisis

De coronacrisis raakt ons allemaal en zal ook gevolgen hebben voor de projecten in hun voortgang en/of afwikkeling.

UVB heeft de afgelopen weken vragen inzake AMIF- en ISF projecten op dit gebied verzameld, gebundeld en voorzien van een antwoord. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een Q&A bijlage. Zie de bijlage Q&A Corona voor meer informatie (gecorrigeerd op 29 mei 2020).

Indien de situatie aanleiding geeft dat een eerdere subsidieverlening herzien moet worden, neem dan contact op met UVB. Samen zal dan bekeken worden of en op welke wijze een eerdere subsidieverlening aangepast kan worden. In deze bijlage kunt u zien hoe een wijzigingsverzoek wordt beoordeeld en afgewikkeld.

Heeft u verder vragen? Neem dan contact op met uw aanspreekpunt binnen UVB.