Voorlichtingsbijeenkomst AMIF 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op donderdagmiddag 17 januari 2019 in Den Haag een voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële subsidieaanvragers van het Asiel- en Migratiefonds (AMIF).

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de aanvraagmogelijkheden en de wijzigingen ten opzichte van het aanvraagtijdvak uit 2017. De herziene subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 is op 2 november 2018 gepubliceerd. Het tijdvak voor het AMIF gaat open op 1 februari 2019.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 – 14:00 uur           Ontvangst

14:00 – 14:10 uur           Opening

14:10 – 15:00 uur           Presentatie inhoud AMIF

15:00 – 15:30 uur           Vragen

15:30 – 15:35 uur           Afsluiting

15:35 – 16:30 uur           Borrel

De bijeenkomst vindt plaats te Den Haag. De exacte locatie volgt nog.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot en met maandag 14 januari 2019 om 15:00 uur. Dit doet u door een e-mail te sturen naar postbus.amif_isf@minszw.nl  met daarin de namen van de aanwezigen en organisatie. U kunt met maximaal 2 personen per organisatie deelnemen.

Vragen

Heeft u nog vragen over de bijeenkomst, neem dan contact op met Uitvoering Van Beleid via telefoonnummer 070 315 21 93 of via het e-mailadres postbus.amif_isf@minszw.nl .

Logo Europees fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)