Spreekuur AMIF 6 november 2018 geannuleerd

Het geplande spreekuur op 6 november 2018 gaat niet door omdat het aantal aanmeldingen beperkt is.

Een volgende bijeenkomst wordt gepland in het voorjaar van 2019. Meer informatie hierover volgt.
Als u vragen heeft, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon bij UVB.