Gewijzigde subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 gepubliceerd

Gewijzigde subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 gepubliceerd

In de gewijzigde subsidieregeling is de openstelling van het nieuwe tijdvak voor actie E: het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving aangekondigd. Aanvragen kunt u van 4 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 31 december 2018, 17.00 uur indienen. Daarnaast is voor enkele acties onder ISF de projectduur verlengd.

Andere belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Binnenlandse reiskosten voor projecten die zich richten op het versterken van de logistiek van het terugkeerproces door inzet van transportmiddelen onder actie C: de bevordering van terugkeer van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben dan wel van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf, dan wel van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht zijn subsidiabel.
  • De subsidie voor de actie D: financieel rechercheren kan worden aangevraagd door het landelijk politiekorps, het directoraat-generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging of het directoraat-generaal Politie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Het aanvraagtijdvak voor de actie D: financieel rechercheren is verlengd tot 31 december 2018, 17.00 uur.
  • Een project onder actie E: het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving is gericht op het implementeren van het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving in het politieonderwijs in Nederland.
  • De subsidie voor actie H: management van de externe EU-grenzen, zowel op visa als op grenzen kan worden aangevraagd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de Koninklijke Marechaussee (Defensie).
  • Het aanvraagtijdvak voor de actie H: management van de externe EU-grenzen, zowel op visa als op grenzen is verlengd tot 31 december 2019, 17.00 uur.

Lees de overige wijzigingen in de gewijzigde subsidieregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 1 juni 2018.