Kick-off bijeenkomst AMIF

Het Agentschap SZW heeft op 19 oktober 2017 een kick off-bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor de organisaties die een subsidieverlening hebben ontvangen voor het AMIF-tijdvak 2017. Deze middag stond een presentatie over de administratieve vereisten op het programma en er was ruimte voor onderlinge kennismaking tijdens een gezellige borrel.

Graag willen we een ieder bedanken voor zijn of haar komst, aandacht en kritische vragen. De tijdens de bijeenkomst gestelde vragen inclusief antwoorden vindt u in de bijlage hieronder, evenals de presentatie.

Presentatie kick-off bijeenkomst 19 oktober 2017.

Vragen en antwoorden kick-off bijeenkomst 19 oktober 2017.

Beeld: ©Agentschap SZW
Beeld: ©Agentschap SZW