Vertraging bekendmaking subsidietoekenningen AMIF call 2017

Voor het toesturen van de beschikkingen voor de projectaanvragen AMIF call 2017 wordt gewacht op de goedkeuring van een herziening van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020. De wijzigingen die zijn opgenomen in de Subsidieregeling zijn noodzakelijk voor het toekennen van de subsidies. Zodra de herziene Subsidieregeling is gepubliceerd zullen de beschikkingen worden verzonden.