AMIF aanvraagtijdvak 2017 gesloten

Het aanvraagtijdvak AMIF is 28 april 2017 om 17.00 uur gesloten.

Het is niet meer mogelijk om aanvragen in te dienen voor AMIF projecten. De aanvragen die binnen het aanvraagtermijn zijn binnengekomen, worden momenteel behandeld. De aanvrager ontvangt de beslissing op de subsidieaanvraag uiterlijk 1 september 2017.