Vragen en antwoorden voorlichtingsbijeenkomst AMIF 17 februari 2017

In deze bijlage treft u de vragen en antwoorden aan die tijdens de voorlichtingsbijeenkomst AMIF op 17 februari zijn gesteld.