Presentatie voorlichtingsbijeenkomst AMIF

Vrijdag 17 februari j.l. was de voorlichtingsbijeenkomst voor de openstelling van het nieuwe tijdvak AMIF.

Hieronder treft u de presentatie aan van de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zijn er door de aanwezigen diverse vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden zullen uiterlijk begin volgende week op de website worden gepubliceerd.