Publicatie herziene Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

De publicatie van de herziene Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 is helaas vertraagd tot naar verwachting half januari 2017.

De laatste interne consultaties vinden in december en begin januari plaats. De herziene Subsidieregeling bevat onder meer wijzigingen die betrekking hebben op de opening van het nieuwe tijdvak AMIF in 2017 en daarnaast zullen de zogenaamde Specific Actions worden opgenomen.

Om subsidieaanvragers voldoende tijd te geven om hun projectaanvragen voor te bereiden en in te dienen, is de verwachting dat het tijdvak iets later zal openen en mogelijk iets langer open zal blijven. Dit doet overigens niets af aan ons streven om in de zomer van 2017 berichtgeving rond verlening van de projecten af te ronden. Wij zullen in de eerste helft van februari 2017 een voorlichtingsbijeenkomst ter voorbereiding op het nieuwe tijdvak AMIF 2017 plannen.

Zodra er meer bekend wordt zullen wij u middels deze website informeren.