Aankondiging nieuw aanvraagtijdvak AMIF

In februari 2017 zal voor de uitvoering van Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 een tweede aanvraagtijdvak worden opengesteld. Met de opening van dit tijdvak kunt u subsidie aanvragen voor de onderdelen Asiel, Integratie en Terugkeer. Hiervoor wordt momenteel de Subsidieregeling aangepast. De gewijzigde Subsidieregeling zal naar verwachting in oktober 2016 in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Vanaf de openstelling van het tijdvak kunt u digitaal uw aanvraag indienen. Dit doet u in het subsidieportaal van Agentschap SZW. U dient hierbij gebruik te maken van een elektronisch beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier zal binnen een maand na publiceren van de gewijzigde Subsidieregeling beschikbaar komen op het subsidieportaal.