Nieuwe fondsen bij het Agentschap SZW

Vanaf 1 januari 2014 gaat het Agentschap SZW de Europese migratiefondsen uitvoeren.

De afgelopen jaren heeft het Programmasecretariaat Europese Fondsen (PEF), onderdeel van DGVZ van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Europese migratiefondsen uitgevoerd. De migratiefondsen bestaan uit het Europees vluchtelingenfonds (EVF), het Europees terugkeerfonds (ETF), het Europees integratiefonds (EIF) en het Europees buitengrenzenfonds (EBF).

De nieuwe Europese migratie- en veiligheidsfondsen

Per 1 januari 2014 start de nieuwe begrotingsperiode van 7 jaar (2014 – 2020) van de Europese Unie. Vanaf deze datum worden de huidige vier migratiefondsen vervangen door twee nieuwe Europese fondsen: het Asiel- en migratiefonds (AMF) en het fonds voor de interne veiligheid (ISF). Ook deze fondsen worden door het Agentschap SZW uitgevoerd.