Over Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF)

De subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit het AMIF.

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor de volgende drie acties:

  1. Actie A: Asiel en opvang
    Projecten die zich richten op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het opvang- en asielstelsel.
  2. Actie B: Integratie
    Projecten die tot doel hebben de participatie van onderdanen uit een niet-westers derde land en hun naaste verwanten te bevorderen in de samenleving.
  3. Actie C: Terugkeer
    Projecten die tot doel hebben terugkeer te bevorderen van vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland hebben of van vreemdelingen die nog in afwachting zijn van een beslissing op hun verzoek tot verblijf of van vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht.

In de regeling en de bijlagen zijn de acties nader uitgewerkt op de verschillende onderdelen.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De AMIF programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. In de nieuwe programmaperiode 2014-2020 bestaat het AMIF Fonds uit Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Er is € 88.200.000 beschikbaar voor de programmaperiode 2014-2020. Dit is als volgt onderverdeeld; € 32.600.000 voor Asiel, €19.400.000 voor Integratie en € 36.200.000 voor Terugkeer. De periode waarin de projecten subsidiabel zijn eindigt op 31 december 2023.
De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de projectkosten tenzij anders staat vermeld in de betreffende bijlagen in de regeling.

Het aanvraagtijdvak 2017 is op 1 maart 2017 om 9:00 geopend en zal op 28 april 2017 om 17:00 worden gesloten.