Duurzame inzetbaarheid verbeteren bij ruim 10.000 bedrijven: zo doet de levensmiddelindustrie het

Tot de levensmiddelenindustrie behoren duizenden bedrijven. Van kleine bakkerijen, koekjesfabrieken tot frisdrankgiganten en multinationals. Hoe verbeter je de duurzame inzetbaarheid bij bedrijven die zo van elkaar verschillen? Door ze te laten samenwerken, weet Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Via samenwerkingsverbanden en tal van activiteiten wist de stichting flink wat meters te maken. Programmamanager Laurens van Piggelen vertelt hoe de MDIEU-subsidie daarbij heeft geholpen. 

Wat was de aanleiding om MDIEU-subsidie aan te vragen?

“Meer dan 10.000 bedrijven in Nederland vallen onder de levensmiddelenindustrie. Samen zijn ze goed voor ruim 150.000 arbeidsplaatsen. Alle bedrijven hebben last van de veranderingen die er spelen in onze maatschappij. De vergrijzing raakt de sectoren hard. Het vinden van voldoende instroom is erg lastig. Ook de modernisering en automatisering hakt erin. De lopende band automatiseert steeds meer. Het is niet zo dat arbeidsplaatsen verdwijnen, maar het type werk verandert wel. Medewerkers moeten daar wel op voorbereid worden. Daar zetten we met verschillende activiteiten op in.” 

"De modernisering en automatisering hakt erin. De lopende band automatiseert steeds meer. Het is niet zo dat arbeidsplaatsen verdwijnen, maar het type werk verandert wel. Medewerkers moeten daar wel op voorbereid worden."

Welke activiteiten zijn dat?

“In deze industrie werken veel mensen die zich ergens in gespecialiseerd hebben en vaak niet stilstaan bij wat er allemaal nog meer mogelijk is. Ze weten daardoor eigenlijk niet wat ze verder nog zouden kunnen en willen. Deze groep loopt bij verandering meer risico op het verliezen van hun baan. Bij hen focussen we op eigen regie en grip krijgen op je loopbaan. Dit doen we met workshops. Maar er zijn ook activiteiten die inzetten op het verbeteren van het gesprek tussen werknemer en leidinggevende. Het gaat daarbij om het vergroten van de persoonlijke aandacht. Werknemers in deze sectoren zijn het over het algemeen niet gewend om aan te geven waar ze mee worstelen. Daarom leren we leidinggevenden hoe je zo’n gesprek het beste voert.”

“Uiteindelijk zijn al onze activiteiten gericht op het vitaal, vaardig en wendbaar houden van onze mensen. We bieden veel verschillende activiteiten aan. Daar horen vitaliteitstrajecten bij, health checks, cultuurveranderprogramma’s, leiderschapstrajecten. Het liefst zou ik bij elk bedrijf langsgaan om te kijken welke actie het beste past. Maar dat gaat niet. Daarom zetten we met behulp van de MDIEU-subsidie samenwerkingsverbanden op, sectoraal en regionaal. Zo kunnen bedrijven op kleiner niveau geholpen worden en van elkaar leren.”
 

"Werknemers in deze sectoren zijn het over het algemeen niet gewend om aan te geven waar ze mee worstelen. Daarom leren we leidinggevenden hoe je zo’n gesprek het beste voert.”

De vergrijzing zorgt voor de nodige uitdagingen. Hoe helpen jullie daarbij?

“Het vinden van goede vakmensen is in deze tijd knap lastig. De arbeidsmarkt is krap en de sector heeft last van het imago dat het werk fysiek en voornamelijk eentonig is. We werken ontzettend hard om dat beeld te veranderen. We ondersteunen medewerkers waar we kunnen, zodat iedereen zich goed en fijn voelt in het werk. Daar gebruiken we bijvoorbeeld de health checks voor. Deze helpen om een goed beeld te krijgen bij iemands persoonlijke situatie en fitheid. Er wordt dan samen met de werkgever ook besproken hoe iemands vitaliteit vervolgens verbeterd kan worden."

"Verder zetten we dus veel in op samenwerken. Zo is het Bakery Sweets Center ontstaan. Een samenwerkingsverband uit de bakkerij- en zoetwarensector voor onderwijs, overheid en het bedrijfsleven uit Noord-Holland. De ontwikkeling van mensen organiseren ze bijvoorbeeld samen, met onder meer trajecten gericht op leiderschap, communicatie en stimuleren eigen regie in de branche.”  
 

Hoe krijg je uiteindelijk de bedrijven mee in alle plannen?

“Veel bedrijven vragen zich af wat ze zelf kunnen doen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Ze zien hoe groot het probleem is. Tegelijkertijd hebben veel ondernemers hun handen vol aan het runnen van het bedrijf. Kleine bakkerijen waren tijdens de energiecrisis allang blij als ze genoeg geld hadden om de oven aan te zetten. Maar ze willen dus wel werken aan duurzame inzetbaarheid. Alleen is acties opzetten best een onderneming. Voor grote bedrijven die daar een speciale afdeling voor hebben geldt dat niet, maar voor de kleinere bedrijven wel. Daar komen wij om de hoek kijken. Wij geven structuur aan de plannen, kijken welke partners we het beste kunnen vragen voor de activiteiten en helpen bij het opzetten.”

"Wij geven structuur aan de plannen, kijken welke partners we het beste kunnen vragen voor de activiteiten en helpen bij het opzetten.”

In 2024 opent een nieuw tijdvak, zijn jullie van plan om opnieuw een subsidieaanvraag te doen?

“Daar zijn we nu druk mee bezig. Door een nieuwe aanvraag te doen, hopen we de activiteiten voort te kunnen zetten. En er eventueel nieuwe aan toe te voegen. Want de urgentie is nog groter geworden. In 2021 noemden we problemen als stijgende prijzen en de vergrijzing nog aankomende problemen. Inmiddels zitten we er middenin. Bedrijven merken de gevolgen iedere dag. Dus we moeten nu nóg meer inzetten op het verbeteren van de vitaliteit, weerbaarheid en wendbaarheid van medewerkers.”

Heb je nog tips voor andere sectoren of bedrijven die ook subsidie willen aanvragen?

“Het aanvraagproces is pittig, dus onderhoud goed contact met het ministerie. De helpdesk van UVB kan je helpen bij vragen. Daarnaast zijn onze activiteiten behoorlijk breed, dus alles specificeren is best lastig. Besteed daarom ook veel aandacht aan het bijhouden van de voortgang voor het tussentijdse voortgangsverslag. Daarin kun je laten zien waar je mee bezig bent en dat de subsidie goed wordt besteed. Van alleen een presentielijst sturen van een workshop wordt het ministerie niet veel wijzer.”

“Het aanvraagproces is pittig, dus onderhoud goed contact met het ministerie. De helpdesk van UVB kan je helpen bij vragen."