Wijzigingsverzoeken

Wilt u iets veranderen in de uitvoering van uw project? Overleg dit dan eerst met de helpdesk van UVB. Grote veranderingen moeten namelijk vooraf worden beoordeeld en goedgekeurd. UVB beoordeelt of de voorgestelde verandering in een wijzigingsverzoek moet worden voorgelegd. Een wijzigingsverzoek is meestal nodig als:

- een projectactiviteit inhoudelijk wijzigt, wordt geschrapt of uitgebreid, en
- als de kosten van de activiteit meer dan 10% hoger of lager uitvallen dan begroot.
 

Een wijzigingsverzoek wordt inhoudelijk getoetst. UVB beoordeelt of de wijziging aansluit bij de knelpunten uit de bedrijfsanalyse. Ook wordt bekeken of de wijziging niet zo omvangrijk is, dat er eigenlijk sprake is van een nieuwe subsidieaanvraag. Dat mag namelijk niet en zal worden afgewezen. Verder wordt getoetst of de verhouding tussen de uitgaven voor duurzame inzetbaarheidsactiviteiten en voor eerder stoppen met werken nog klopt. Die verhouding moet zijn:

-  minimaal 25% voor duurzame inzetbaarheid en
- maximaal 75% procent voor uitkeringen voor eerder stoppen met werken.
Hierbij wordt het percentage berekend over de subsidie, na aftrek van de kosten voor de accountant en de toeslag voor overhead.