Voorschotten

Voorschotten

In de subsidieaanvraag kunt u een voorschot op de subsidie aanvragen. Dit voorschot is standaard 20% van het subsidiebedrag. Een hoger voorschot van maximaal 40% van de subsidie kan ook. Maar dat vergt wel een onderbouwing met uitgaven. U heeft bijvoorbeeld al kosten gemaakt voor uitkeringen voor eerder stoppen met werken.
Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking uitbetaald.

Na het eerste projectjaar levert u een voortgangsverslag in. Dan kunt u opnieuw een voorschot aanvragen. U onderbouwt de hoogte van het voorschot met uitgaven en verplichtingen. Het gevraagde nieuwe voorschot plus het eerder ontvangen voorschot mogen samen niet meer dan 80% van de subsidie bedragen. De accountant moet een rapport van feitelijke bevindingen opstellen als u een tweede voorschot aanvraagt. Vraagt u geen voorschot voor het tweede projectjaar, dan hoeft u de accountant geen rapport te laten opstellen.