2.3 Aantonen van de verrichte activiteiten en behaalde resultaten

In de deelnemersadministratie vermeldt u tevens welke activiteiten waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en welke resultaten daarmee zijn behaald (prestatieverantwoording). Middels een controle door Uitvoering Van Beleid op de prestatieverantwoording  toont u aan dat de met de deelnemers gerelateerde activiteiten gemoeide kosten, subsidiabel zijn. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke bewijsstukken per activiteit.