Afbouwbedrijven zetten stap vooruit

Afbouwbedrijven die aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid van personeel. Dat is de opbrengst van het tweejarige ESF-traject Duurzame inzetbaarheid van het opleidingsfonds Afbouw dat Savantis uitvoerde. Bij drie afbouwbedrijven staan alle neuzen nu dezelfde kant op. Hoe? Door veel tijd te steken in persoonlijke gesprekken.

‘Het  probleem bij afbouwbedrijven is dat ze niet beseffen dat er een probleem is’, vertelt ESF-projectleider Gerd Simons van Savantis, het kennisinstituut voor de afbouwsector. ‘De afbouw vraagt fysiek veel van medewerkers. Er zijn mensen met fysieke klachten die over vijf jaar niet meer het werk kunnen doen dat ze nu doen. Er zijn ook mensen met mentale klachten en met problemen om werk en privé te combineren. Als je als werkgever niets doet, is de kans op uitval groot.’

Duurzaamheidsgesprek

Het tweejarige traject ‘Duurzame inzetbaarheid in de afbouw’ startte eind 2017 om dit onontgonnen gebied te verkennen. ‘Na een oproep gaven drie afbouwbedrijven aan mee te willen doen met het traject. We hebben afgesproken om werknemers persoonlijk te interviewen en geen online enquête uit te zetten.’ Vijf loopbaancoaches hebben met 153 werknemers op de werkplek gesproken over de beleving van hun huidige en toekomstige werkvermogen. Dat waren gesprekken van anderhalf uur. Simons: ‘We hebben hiervoor zelf een interviewtool ontwikkeld, de IZI-methode. Deze tool werkt als een stoplicht dat snel inzicht en overzicht geeft. ’

Duurzaamheidsadvies

Na het duurzaamheidsgesprek kregen alle geïnterviewden een persoonlijke rapportage met hun eigen score op duurzame inzetbaarheid, inclusief praktische suggesties. Deze rapportage is mondeling toegelicht. Medewerkers die dat wilden, hebben daarna een driegesprek gevoerd met de werkgever en loopbaancoach. Volgens Gerd Simons zijn die persoonlijke gesprekken de kracht van het project. ‘Onze adviseurs zaten midden in het bedrijf en spraken vaak met alle medewerkers. Dat werkt fantastisch. Ze merkten dat zij als neutrale derde persoon andere dingen loskregen dan bijvoorbeeld een personeelsadviseur. Zo hebben ze goed zicht gekregen op de cultuur van het bedrijf. Elke geïnterviewde heeft duurzaamheidsadvies op maat gekregen. En het mooie is dat die adviezen vaak meteen zijn opgevolgd.’

Aan de slag

De resultaten van de duurzaamheidsgesprekken zijn geanonimiseerd verwerkt in een rapportage per bedrijf, in termen van kansen en bedreigingen. De drie bedrijven hebben aanbevelingen gekregen voor verder beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook dit is persoonlijk doorgesproken met de directies en HR-vertegenwoordigers. ‘Bedrijven kunnen direct aan de slag met de concrete oplossingen’, aldus Simons. Hun reactie? ‘Ze vonden het herkenbaar. Ze gaven aan dat ze er nooit eerder op deze manier over hadden nagedacht. Wat mij opviel, is dat vooral ook de personeelsadviseurs enthousiast zijn. Zij moeten vaak vechten om iets voor het personeel voor elkaar te krijgen. Dit traject helpt.’

Tip

Simons kan het elk bedrijf aanbevelen om diepgaand de duurzame inzetbaarheid bij medewerkers te peilen. ‘Bedenk wel dat het veel tijd kost om interviews te plannen en te houden. De afbouw is geen fabriek waar je naartoe gaat en in één keer alle medewerkers spreekt. Afbouwmedewerkers werken overal. Bovendien gaat het primaire proces altijd voor, dat mag je niet verstoren. Dus het is wel eens voorgekomen dat iemand uit het interview werd gehaald omdat de productie anders niet door kon gaan.’

ESF

‘Zonder steun van ESF was dit project niet mogelijk geweest’, vertelt Simons. ‘Het onderwerp duurzame inzetbaarheid is te onbekend in deze sector om investeringen in te doen. Door de subsidie hoefden de bedrijven alleen hun medewerkers beschikbaar te stellen. De subsidie heeft de drempel weggenomen om deel te nemen. Bovendien werd de relevantie onderstreept: als de overheid hierin investeert, moet het wel belangrijk zijn.’ Savantis is inmiddels een vervolg ESF-project gestart waarbij deze methodiek wordt overgedragen aan andere sectoren in de bouw.

De ESF-subsidie nam de drempel weg om deel te nemen.

Projectleider Gerd Simons (links) en DI-specialist Frank Huisman