Politie wil vitale vakmensen

Ben jij mentaal gepensioneerd of  een vitaal vakman? Die vraag staat centraal in het ESF-project ‘Bouw je eigen baan juist nu’ van de politie. Zestien teams hebben de omslag gemaakt naar vitaal vakmanschap. En met succes! ‘Bouw je eigen baan juist nu’ is een van de eerste bewezen effectieve programma’s bij de politie.

Vroeger werd er bij de politie verwacht dat je deed wat je baas zei. Nu vraagt je baas aan jou wat er gedaan moet worden. Kort gezegd is dat de cultuurverandering die de politie momenteel doormaakt. Het project ‘Bouw je eigen baan juist nu’ geeft handen en voeten aan deze verandering.
Twee fasen
Vier jaar terug startte het project met als doel: medewerkers stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vakmanschap en werkplezier. In de eerste fase (2015-2016) is het TNO-model  Vitaal vakmanschap uitgetest in acht teams. In de tweede fase (2017-2018) is het gebruik van dit model in de praktijk doorontwikkeld, met geld van ESF.
Proeftuinen
Projectleider Janneke Vollebergh-Barbiers, specialist inzetbaarheid en teamontwikkeling, is blij met het geld. ‘Projecten worden vaak niet goed afgerond. Wij hebben nu de kans gekregen om de methodiek in acht nieuwe proeftuinen te verfijnen. In de eerste fase was er bovendien te weinig aandacht voor communicatie. Het was allemaal te abstract voor politiemensen. In de tweede fase hebben we communicatie ingezet als tool om de beweging te versterken en vast te houden. ’
Teamontwikkeling
Het project ‘Bouw je eigen baan juist nu’ is een ‘franchise’ voor teams die hun  vitaal werken steeds weer willen verbeteren. Het is een van de programma’s die de politie in het kader van goed werkgeverschap beschikbaar stelt.  ‘Alle medewerkers zijn van tijd tot tijd mentaal gepensioneerd, ikzelf ook’, vertelt de projectleider. ‘We geven bijvoorbeeld geen feedback, we zijn niet eerlijk als we falen. Dat is fnuikend voor een organisatie. In dit project maken we mensen daarvan bewust en zetten ze aan tot actie.’  
Route met resultaat
‘De basisvraag is  match jij nog wel met je werk? In het traject ontdek je het verschil tussen mentaal gepensioneerd zijn en vitaal vakman zijn. We hebben bewust ingezet op een traject met, voor en door medewerkers. De verantwoordelijkheid ligt vanaf de start bij de teams zelf. Nee, dat is niet de makkelijkste route. Maar het is wel een route die veel vitaliteit oproept en beweging en resultaten geeft in het politiewerk.’
Mail
Johan Lemans is als extern adviseur betrokken bij het project. Hij staat helemaal achter die persoonlijke aanpak: ‘De reorganisatie bij de politie vindt grotendeels via de mail plaats. Dan krijg je bijvoorbeeld een mail dat je je professionele ruimte moet pakken. Maar hoe doe je dat? De kracht van dit project is dat mensen zelf ervaren wat vitaliteit is. Dat doen ze via allerlei werkvormen.’
Presentatie
En dat slaat aan, zo blijkt tijdens de afsluitende presentatie van het project op 31 oktober 2018. Projectleider Vollebergh: ‘We hebben 350 leiders van de politie laten voelen wat vitaal vakmanschap is en wat het betekent voor een organisatie als mensen mentaal gepensioneerd zijn. We hebben dat op een bijzondere manier gedaan door alle zintuigen aan te spreken. Een componist heeft bijvoorbeeld ‘vitaliteit bij de politie’ uitgedrukt in geluid. De reacties? Een staande ovatie!’
Opbrengsten
Zestien politieteams, totaal duizend medewerkers, hebben inmiddels het teamontwikkeltraject doorlopen, zowel blauwe teams als opsporingsteams en ondersteunende teams. Er staan 32 facilitators klaar om nieuwe politieteams te begeleiden bij ‘Bouw je eigen baan juist nu’. Verder is een toolbox gemaakt met werkvormen en liggen er train-de-trainer-handleidingen. Projectleider Vollebergh: ‘Dit is bewezen effectief en gewenst binnen de  politieorganisatie. We gaan verder!’

20181029Samenwerkt-3
Janneke Vollebergh links