De toekomst van ESF

De huidige ESF termijn loopt in 2013 af. Gezien het succes van deze regeling wordt er nu al gewerkt aan de inzet in de volgende ESF-periode van zeven jaar. Op 6 oktober 2011 diende de Commissie namelijk het voorstel in met de regels die zullen bepalen hoe het ESF in de periode 2014-2020 zal werken. Het voorstel staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een overkoepelend wetgevingspakket voor het toekomstige cohesiebeleid van de Europese Unie.

Nieuwsbrief ESF 1 2015 glazen wereldbol met de sterren van het Europese logo

Met de nu gedane voorstellen krijgen de EC en de lidstaten mogelijkheden om concrete steun te blijven bieden aan mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk of bij het doorgroeien in hun huidige baan.
Het is de bedoeling om in de volgende ESF periode grote vooruitgang te boeken in de vereenvoudiging van het beheer van het ESF, met name voor kleinere subsidies. Dit wordt gedaan door het stimuleren van meer eenvoudige manieren om kosten te verantwoorden. Voor kleine projecten worden die vereenvoudigde manieren zelfs verplicht gesteld.

In Nederland zal het nieuwe ESF gericht moeten worden op een beperkt aantal doelstellingen en investeringsprioriteiten die in overstemming zijn met de strategie van Europa 2020. Er is voor een beperkt aantal doelstellingen gekozen zodat ze meer effect hebben en een kritische massa bereiken. Zo wordt er bijvoorbeeld meer nadruk gelegd op het bestrijden van werkloosheid onder jongeren, het ondersteunen van actief ouder worden en het bieden van mogelijkheden aan de meest kansarme mensen en groepen.
Het ESF zal een bijdrage leveren bij het moderniseren van de arbeidsmarkt en sociaal beleid. Tevens zal het fonds meer steun bieden aan innovatieve acties en samenwerking tussen verschillende landen.
Deze voorstellen worden nu door de Raad en het Europees Parlement bekeken met de bedoeling ze eind 2012 aan te nemen, zodat de nieuwe generatie programma’s in 2014 van start kan gaan.