Baanbonus voor jongeren

Minder werkloze jongeren met ESF? West-Brabant heeft de sleutel in handen. Hier krijgt een werkgever 5000 euro als hij een werkloze jongere een jaarcontract biedt van minimaal 32 uur per week. “Vooral kleine werkgevers maken gebruik van de baanbonus”, vertelt Michiel Keulemans van de gemeente Breda. “En dankzij de goede financiële administratie wordt dit 100% uit ESF-geld betaald.”

Nieuwsbrief ESF 1 2012 Michiel Keulemans van de gemeente Breda

West-Brabant pakt het goed aan, vindt Michiel Keulemans, projectleider van ‘Bruggen bouwen voor de jeugd’. “We hebben de pot met geld niet versnipperd uitgegeven, maar ons geconcentreerd op slechts een paar instrumenten.” Bijna de helft van het totale budget, 3,5 miljoen euro, is ingezet voor de baanbonus voor werkgevers. Werkgevers kunnen de bonus snel en eenvoudig aanvragen. Ze krijgen 2500 euro als ze een werkloze jongere een half jaar aannemen en 5000 euro bij een jaarcontract. “We merken dat vooral kleine werkgevers, die snel kunnen beslissen, hier gebruik van maken. De teller staat nu op ruim 500 jongeren die op deze manier aan het werk zijn geholpen.”

Administratie

Een ander belangrijk deel van het geld is besteed aan vijf Werkpleinprojecten in de regio. “Op deze manier houden we het overzichtelijk, ook administratief. We hebben de opzet en organisatie van de ESF-administratie uitbesteed aan een subsidiebureau uit Venlo. Zij hebben het goed aangepakt. Ze kennen de ESF-regels en zorgen dat het allemaal in orde is. Ze maken af en toe een rondje langs de Werkpleinen en nemen steekproeven om ons scherp te houden. Dat kost een paar centen, maar het levert veel op. De einddeclaratie is 100% in orde.”

Einddeclaratie

Begin pas aan een project als het ESF-proof is, is het advies van Michiel Keulemans. “We hebben het Agentschap meteen in het begin uitgenodigd om naar de projecten te komen kijken. Toen hadden we dus nog geen euro uitgegeven. Het Agentschap kwam snel langs en sprak de verwachting uit dat Brussel over de brug zou komen. Vanaf dat moment zijn we aan de slag gegaan. Begin 2011 is de einddeclaratie ingediend en is de consultant van het Agentschap SZW langs geweest. Het klopte allemaal, we blijken de eerste regio te zijn die de declaratie indiende en hij blijkt ook nog helemaal in orde. Ja, we zijn heel tevreden over hoe het allemaal is gelopen.”