Evaluatie Europees fonds meest behoeftigen

De Europese Commissie evalueert het Europees fonds voor meest behoeftigen (EFMB) over de periode 2014-2020.

Voor wie

Alle stakeholders (aanvragers, uitvoerders, eindgebruikers, begunstigden, overheden en maatschappelijke organisaties) kunnen deze enquête invullen.

Deze enquête is een belangrijk onderdeel van de evaluatie van EFMB.
De link hiervoor is:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation14-20FEAD

De vragenlijst is toegankelijk na het aanmaken van een EU login en u kunt deze tot en met 8 mei 2024 invullen.

Met uw deelname helpt u de sociale fondsen te verbeteren.