Wijzigingsregeling ESF 2014-2020 verhoging subsidieplafonds DJI en UWV

Op 21 juni 2024 is de Subsidieregeling ESF 2014 – 2020  gewijzigd waarbij de subsidieplafonds die zijn opgenomen in bijlage 1a, hoofdstukken II en IV, zijn verhoogd.

Het subsidieplafond voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt verhoogd van € 8,5 naar € 13 miljoen en voor het UWV van € 10,35 naar € 30 miljoen. De verhogingen zijn mogelijk omdat gebleken is dat er nog budgettaire ruimte bestaat binnen het totaal door de Europese Commissie beschikbaar gestelde budget in relatie tot REACT-EU.

Volg de link naar Overheid.nl voor meer informatie over de wijziging in deze subsidieregeling.