Tijdvak ESF+ Sociale innovatie SER Diversiteit in Bedrijf

Op 13 juni 2024 is een nieuw hoofdstuk ter bevordering van sociale innovatie toegevoegd aan de subsidieregeling ESF+ 2021-2027.

Het doel is het bereiken en activeren van arbeidsorganisaties in het stimuleren en delen van beleid omtrent gelijke kansen, diversiteit en inclusie. De subsidie voorziet met name in het verder ontwikkelen en uitbouwen van een netwerk van regionale inclusiedesks door de Sociaal Economische Raad (SER), onder het programma SER/Diversiteit in Bedrijf. Met deze regionale inclusiedesks wordt ondersteuning geboden aan arbeidsorganisaties bij de inzet op gelijke kansen, diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat. Vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) wordt voor dit hoofdstuk maximaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de enige aanvrager van dit hoofdstuk, de SER. Daarvoor dient de subsidieaanvraag van de SER en vervolgens de uitvoering van het project te voldoen aan de vereisten.

Het aanvraagtijdvak is van 2 september tot en met 31 oktober 2024.

Volg de link naar Overheid.nl voor meer informatie over de wijzigingen in deze subsidieregeling.