Workshop Financing Not Linked to Costs

Op dinsdag 14 mei heeft de workshop Financing Not Linked to Costs (FNLC) plaatsgevonden in ZINN op Den Haag Centraal Station onder begeleiding van Alma Feenstra en Gerard Slotema vanuit UVB en Karin van de Putte, Faryda Hussein en Luca Santin vanuit de Europese Commissie. Het doel van de workshop was meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van FNLC bij die organisaties die werken met Europese subsidies.

FNCL is één van de mogelijkheden voor vereenvoudigingen van de verantwoording en administratieve lasten van aanvragers met Europese subsidies en van de controle-instanties.  In de regelgeving voor Europese subsidies, de gemeenschappelijke bepalingen is het proces opgenomen hoe gebruik te kunnen maken van de vereenvoudigingsopties. Het principe van FNCL is om meer de te benoemen resultaten en daar een ‘vergoeding’ tegenover te stellen.  De koppeling met de kosten komt daarmee te vervallen.  Kortom een extra manier om niet meer af te rekenen op werkelijke kosten. Deze manier van werken kan veel administratieve lasten verminderen en is bovendien minder foutgevoelig.  

Kijk voor meer informatie op uitvoeringvanbeleidszw.nl of neem contact op met Gerard Slotema (gslotema@minszw.nl).

Workshop on Financing Not Linked to Costs
Agenda workshop FLNC
Presentaties workshop FLNC