Uitkomst loting aanvraagtijdvak maart 2024 SLIM-regeling

Vanwege ruime overvraging van het beschikbare subsidiebudget voor het aanvraagtijdvak maart 2024 van de SLIM-regeling is door middel van een loting de volgorde van afhandeling van de ontvangen subsidieaanvragen vastgesteld. 

Voor het tijdvak maart 2024 is € 15 miljoen beschikbaar. Dit betekent dat de eerste 642 aanvragen in ieder geval beoordeeld zullen worden. Indien er na beoordeling budget over blijft, zal steeds de eerstvolgende aanvraag uit de lotingslijst worden opgepakt.    

Vanwege technische problemen in het subsidieportaal was het voor een achttal aanvragers niet mogelijk om tijdig de aanvraag in te dienen. In plaats van projectnummers zijn de KvK-nummers van deze inschrijvers om die reden in de loting meegenomen. In het PDF-document van de notariële loting zijn alleen de laatste drie cijfers van het KvK-nummer van genoemde aanvragers zichtbaar gemaakt.

De uitkomst van de notariële loting is via de link te volgen naar het PDF-document.