Uitkomst loting aanvraagtijdvak september 2023 SLIM-regeling

Vanwege overschrijding van het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak september 2023 (vrijdag 1 september 2023 van 09:00 uur tot en met donderdag 28 september 2023 17:00 uur) van SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb, is door middel van een loting de volgorde van afhandeling van de ontvangen subsidieaanvragen vastgesteld. 

Voor het tijdvak september 2023 is € 15.57 miljoen beschikbaar. Dit betekent dat de eerste 662 aanvragen in ieder geval beoordeeld zullen worden. Indien er na beoordeling budget over blijft, zal steeds de eerstvolgende aanvraag uit de lotingslijst worden opgepakt.    

De uitkomst van de notariële loting vindt u door de link te volgen naar het PDF-document.