Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek 2022

Uitvoering van Beleid hecht veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Periodiek meten we de mening van onze aanvragers met behulp van klantonderzoek. In het najaar van 2022 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Het doel van het onderzoek is de klantbeleving van aanvragers inzichtelijk te maken. Op basis hiervan worden verbeterpunten en kansen geïdentificeerd. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst.

Aanvragers geven UVB met een 7,1 een dikke voldoende voor de dienstverlening. Er is grote tevredenheid over de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de contactpersonen van UVB. Voortgangsgesprekken worden over het algemeen als zeer nuttig ervaren. Aspecten in de dienstverlening waar aanvragers relatief iets minder tevreden over zijn, hebben vooral te maken met de bereikbaarheid van UVB, de doorlooptijd van sommige processen en de administratieve lasten. Het gebruiksvriendelijker maken van het subsidieportal en de vindbaarheid van documenten via de website worden genoemd als verbeterpunten.

In 2023 worden er diverse initiatieven binnen Uitvoering van Beleid gestart die bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening.