Extra beschikbaar budget aanvraagtijdvak september 2022 SLIM mkb

Wegens het niet volledig benutten van het beschikbare budget voor SLIM grootbedrijven in de landbouw- horeca- of recreatiesector bedraagt het overgebleven budget € 543.602.

Het beschikbare subsidieplafond voor het tijdvak september SLIM subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb wordt vermeerderd met € 543.602 en bedraagt nu € 14.743.602.