Aanvraagtijdvak REACT-EU kwetsbare werkenden en DJI opent 11 oktober 2021

Sectorfondsen en de sociale partners kunnen subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden. Aanvragen kan vanaf maandag 11 oktober 2021, 9.00 uur, tot en met 12 november 2021, 17.00 uur.

EU-embleem, Europese vlag met tekst over het Europees Sociaal Fonds en REACT-EU
Beeld: ©SZW/DSU/UVB

Aanvragers dienen zich eerst te registreren. Gedurende deze periode is ook het aanvraagtijdvak voor Dienst Justitiële Instellingen (DJI) geopend om aanvragen in te dienen voor projecten gericht op begeleiding en opleiding van mensen in detentie.

Vanwege de coronacrisis heeft de Europese Commissie een herstelpakket ter beschikking gesteld aan de EU-landen, waaronder het instrument REACT-EU. Dit voorziet in aanvullend budget voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hiervan wordt 220 miljoen Euro toegevoegd aan het lopende, nationale ESF-programma.

Scholing en betere baan
Voor de regeling REACT-EU Sectoren is 28 miljoen euro beschikbaar en voor DJI 8,5 miljoen euro. Voor het beoordelen van de subsidieaanvragen is een subsidiebudget per sector toebedeeld op basis van het aantal kwetsbare werkenden in die sector.

Sectorfondsen en de sociale partners kunnen een beroep doen op het Europese geld, onder andere om kwetsbare werkenden in staat te stellen om de nodige basis- en beroepsvaardigheden te verwerven of versterken en zodoende hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Hiertoe wordt hun scholing, bijscholing en/of omscholing aangeboden.

Lees meer over REACT-EU Sectoren en de aanvraagcriteria.

Volg deze link naar de gewijzigde ESF-regeling