Publicatie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) vertraagd

De verwachte publicatiedatum van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) was voorzien vóór 1 januari 2021. De publicatie ervan loopt echter vertraging op omdat de behandeling van samenhangende wetgeving in de Eerste Kamer in januari 2021 plaatsvindt. 

Het gaat om het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen, waarnaar enkele artikelen in de MDIEU verwijzen. Zodra de Eerste Kamer instemt met deze wetgeving, wordt MDIEU daarna zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Op de website van Uitvoering Van Beleid is vanaf dat moment alle (achtergrond)informatie beschikbaar over deze tijdelijke regeling en wijze van aanvragen.

Gezond doorwerken tot aan het pensioen, eerder stoppen als dat moet
Dat is de kern van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) die in januari 2021 in de Staatscourant wordt gepubliceerd.
Met deze maatwerkregeling, die loopt van 2021 t/m 2025, vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019).

Sociale partners en het kabinet willen dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt. Uitvoering Van Beleid, onderdeel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voert de regeling in 2021 uit.