Uitkomst loting aanvraagtijdvak SLIM-regeling Samenwerking en Grootbedrijf

Van 1 april t/m 30 juni jl. stond voor de SLIM-regeling het aanvraagtijdvak open voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Het subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak is voor samenwerkingsverbanden vastgesteld op € 17,5 miljoen en voor het grootbedrijf op € 1,2 miljoen.  In totaal is door 174 samenwerkingsverbanden een bedrag van bijna € 40 miljoen aangevraagd. Door 17 grootbedrijven is in totaal iets meer dan € 1,2 miljoen aangevraagd. Vanwege overschrijding van het subsidieplafond is door middel van loting de volgorde van afhandeling van de ontvangen subsidieaanvragen vastgesteld.De uitkomst van deze notariële loting vindt u hieronder:

Afschrift Loting 3 juli 2020 SLIM hfst 3 Samenwerking

Afschrift Loting 3 juli 2020 SLIM hfst 4 Grootbedrijf