Uw project en de coronacrisis (Bijgewerkt 22 september 2020)

In vervolg op ons bericht over onze bereikbaarheid, informeren we u nader over onze dienstverlening en wat dat betekent voor uw projecten. Hiermee hopen wij uw vragen te beantwoorden.

 • Het algemene telefoonnummer van Uitvoering Van Beleid is rechtstreeks bereikbaar: +31 (0)70 315 20 00. Uw contactpersoon is telefonisch ook bereikbaar.
 • Wij blijven voor u per e-mail goed bereikbaar. Heeft u een vraag over een specifieke regeling? Dan kunt u deze mailen naar het e-mailadres van deze regeling. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken. Heeft u een algemene vraag? Stel deze dan via redactieUVB@minszw.nl en vermeld hierbij uw contactgegevens. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
 • Onze medewerkers hebben vanuit huis toegang tot de benodigde systemen en communicatiemiddelen. Er is voldoende bezetting om onze werkzaamheden door te laten gaan.
 • Controlebezoeken
  Als gevolg van de (verlengde) maatregelen van het kabinet zijn de geplande fysieke controlebezoeken tot nader order opgeschort. Het betreft in ieder geval de periode tot 1 september 2020! De situatie na 1 september 2020 wordt te zijner tijd en conform de dan geldende rijksbrede richtlijnen nader bezien. Controles vinden daarom vooralsnog op afstand, digitaal plaats. Neem contact op met uw contactpersoon bij UVB wanneer dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is.
  Als het doen van een fysieke controle ter plaatse bij de subsidieontvanger na onderbouwing van het verzoek noodzakelijk blijkt, dan is dat bij uitzondering onder de volgende voorwaarden toegestaan:
 • De subsidieontvanger stelt een ruimte beschikbaar, die voldoet aan de volgende RIVM-richtlijnen:
  • Het is mogelijk om onderling 1,5 meter afstand te houden
  • De controle vindt plaats in een goed en coronaproof geventileerde ruimte
  • De werkplek, welke door de subsidieontvanger ter beschikking wordt gesteld is arboproof en gedesinfecteerd
 • De subsidieontvanger bevestigt per email, dat de werkomgeving voldoet aan bovenstaande richtlijnen
 • De medewerkers moeten in staat zijn om hun handen te wassen c.q. te desinfecteren
 • De medewerkers zijn gezond en vertonen geen verkoudheidsklachten. Dit geldt eveneens voor de medewerkers, werkzaam bij de subsidieontvanger.
 • Uw contactpersoon bij UVB is uw aanspreekpunt bij vragen over controles.

 • ESF, verlenging projectperiode: alle verleende projecten onder de Subsidieregeling ESF 2014-2020 met als einddatum 1 maart 2020 of later krijgen een verlenging van zes maanden. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Alle projecten waarop dit van toepassing is, krijgen bericht van ons. U vindt de regelwijziging die deze verlenging mogelijk maakte hier.
 • Als u in deze moeilijke tijden extra ondersteuning nodig hebt voor de uitvoering van uw project, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw contactpersoon bij Uitvoering Van Beleid of via redactieUVB@minszw.nl.
 • Wilt u uitstel voor het indienen van een einddeclaratie of een reactie op een vragenbrief van ons, neem dan contact op met uw contactpersoon of het e-mailadres van de desbetreffende regeling. UVB gaat hier coulant mee om. Als u uw einddeclaratie eerder in wilt dienen, is dat gewoon mogelijk. Deze nemen wij in behandeling.
 • Betalingen vinden tijdig plaats.
 • Door ons georganiseerde bijeenkomsten zijn tot nader order opgeschort.
 • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij UVB.
 • Indien er aanvullende mededelingen zijn of verandering komt in de situatie, dan informeren wij u via deze website door dit nieuwsbericht telkens bij te werken én via onze sociale media.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.