Uw project en de coronacrisis

In vervolg op ons bericht over onze bereikbaarheid, informeren we u nader over onze dienstverlening en wat dat betekent voor uw projecten. Hiermee hopen wij uw vragen te beantwoorden.

  • Het algemene telefoonnummer van Uitvoering Van Beleid is momenteel NIET rechtstreeks beschikbaar. Uw contactpersoon is telefonisch wel bereikbaar.
  • Wij blijven voor u per e-mail goed bereikbaar. Heeft u een vraag over een specifieke regeling? Dan kunt u deze mailen naar het e-mailadres van deze regeling. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken. Heeft u een algemene vraag? Stel deze dan via redactieUVB@minszw.nl en vermeld hierbij uw contactgegevens. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
  • Onze medewerkers hebben vanuit huis toegang tot de benodigde systemen en communicatiemiddelen. Er is voldoende bezetting om onze werkzaamheden door te laten gaan.
  • Controlebezoeken: controlebezoeken die tot en met 6 april stonden gepland, zijn tot nader order opgeschort. Alle betrokken projecten zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Voor de periode erna bekijken we binnenkort in hoeverre de daarna geplande bezoeken doorgang kunnen vinden.
  • Indien u uitstel wilt voor het indienen van een einddeclaratie of een reactie op een vragenbrief van UVB, neem dan contact op met uw contactpersoon of het e-mailadres van de desbetreffende regeling. UVB gaat hier coulant mee om.    
  • Betalingen vinden tijdig plaats.
  • Door ons georganiseerde bijeenkomsten zijn tot nader order opgeschort.
  • Veel ESF-projecten hebben vragen gesteld o.a. over de mogelijkheid van verlenging van de projectperiode. Momenteel wordt hard gewerkt aan een beantwoording van deze vragen en wij komen hierop terug zodra wij u duidelijkheid kunnen geven.
  • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij UVB.

Indien er aanvullende mededelingen zijn of verandering komt in de situatie, dan informeren wij u via deze website en onze sociale media.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.