Uw project en de coronacrisis (Bijgewerkt)

In vervolg op ons bericht over onze bereikbaarheid, informeren we u nader over onze dienstverlening en wat dat betekent voor uw projecten. Hiermee hopen wij uw vragen te beantwoorden.

 • Het algemene telefoonnummer van Uitvoering Van Beleid is momenteel NIET rechtstreeks beschikbaar. Uw contactpersoon is telefonisch wel bereikbaar.
 • Wij blijven voor u per e-mail goed bereikbaar. Heeft u een vraag over een specifieke regeling? Dan kunt u deze mailen naar het e-mailadres van deze regeling. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken. Heeft u een algemene vraag? Stel deze dan via redactieUVB@minszw.nl en vermeld hierbij uw contactgegevens. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
 • Onze medewerkers hebben vanuit huis toegang tot de benodigde systemen en communicatiemiddelen. Er is voldoende bezetting om onze werkzaamheden door te laten gaan.
 • Controlebezoeken: eerder bent u bericht dat tot en met 1 juni geplande controlebezoeken tot nader order waren opgeschort. De door het kabinet genomen en later verlengde, maatregelen leiden ertoe dat deze opschorting ook van toepassing is op bezoeken tot in ieder geval 1 september 2020!
  Of controles ter plaatse daarna weer mogelijk zijn en zo ja in welke vorm, bezien wij in een later stadium. Vooralsnog vinden controles op afstand, digitaal plaats. Waar van toepassing informeren wij aanvragers hierover persoonlijk.
 • ESF, verlenging projectperiode: alle verleende projecten onder de Subsidieregeling ESF 2014-2020 met als einddatum 1 maart 2020 of later krijgen een verlenging van zes maanden. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Alle projecten waarop dit van toepassing is, krijgen bericht van ons. U vindt de regelwijziging die deze verlenging mogelijk maakte hier.
 • Als u in deze moeilijke tijden extra ondersteuning nodig hebt voor de uitvoering van uw project, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw contactpersoon bij Uitvoering Van Beleid of via redactieUVB@minszw.nl.
 • Wilt u uitstel voor het indienen van een einddeclaratie of een reactie op een vragenbrief van ons, neem dan contact op met uw contactpersoon of het e-mailadres van de desbetreffende regeling. UVB gaat hier coulant mee om. Als u uw einddeclaratie eerder in wilt dienen, is dat gewoon mogelijk. Deze nemen wij in behandeling.
 • Betalingen vinden tijdig plaats.
 • Door ons georganiseerde bijeenkomsten zijn tot nader order opgeschort.
 • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij UVB.
 • Indien er aanvullende mededelingen zijn of verandering komt in de situatie, dan informeren wij u via deze website door dit nieuwsbericht telkens bij te werken én via onze sociale media.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.