Kick-off bijeenkomst voor nieuwe begunstigden van het Asiel- en Migratiefonds (AMIF).

Op 14 oktober 2019 waren ruim veertig bezoekers te gast in de Apollozaal van de Resident. Het publiek bestond uit veelal nieuwe begunstigden, vertegenwoordigers van de Verantwoordelijk Autoriteit (VA) en vertegenwoordigers van het team Europese Migratie en Veiligheidsfondsen (EMVF).

De aftrap werd om 14:00 uur verzorgd door Angelique van der Arend, teamleider van het team EMVF. Namens de VA vertelde Hein Koller de geĆÆnteresseerde aanwezigen onder meer hoe het speelveld eruitziet en wat de rolverdeling tussen de VA en team EMVF is. Tevens heeft hij benadrukt dat het samenspel van de verschillende actoren belangrijk is voor het succes van de projecten en in het belang om deze te rapporteren aan de Europese Commissie. Hierna volgde een presentatie door Roderick van Kempen, waarin de hoofd en aandachtspunten per fase besproken werden. Bij projecten die net van start zijn gegaan is vooral het inrichten van een goede projectadministratie van groot belang.

Begunstigden zijn erop gewezen dat zij zich tijdig tot Uitvoering van Beleid (UVB) dienen te richten indien ze zitten met vragen, knelpunten zich aandienen of ze voorstellen tot wijzigingen willen indienen. Na de twee presentaties gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen om onder leiding van een tafelleider nader in te gaan op specifieke onderdelen van de projectadministratie. Dit onderwerp betroffen de financiƫle administratie /marktconformiteit, de urenadministratie en de deelnemersadministratie. Om 16.45 uur klonk het eindsignaal en kon onder het genot van een hapje en een drankje nog geanimeerd nagepraat worden.

De uitgedeelde hand-outs, de getoonde presentaties en de door UVB samengestelde vragen en antwoorden vindt u in de bijlages hieronder.

Vragen en antwoorden kick-off bijeenkomst 14 oktober 2019.

Presentaties kick-off bijeenkomst AMIF 14 oktober 2019.