Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend

Vandaag is de Subsidieregeling Eerlijk, gezond en veilig werk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze subsidieregeling wil het ministerie projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt. Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten met als doel het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan communicatie- of voorlichtingsactiviteiten of trainingen aan groepen. Er is een subsidiebudget beschikbaar van € 600.000,-. Er kan een subsidie worden verleend met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per plan.