Opening tijdvak AMIF 2019

Vanaf vandaag, 1 februari 2019, 9.00 uur is het mogelijk voor AMIF een aanvraag in te dienen.

Het aanvraagtijdvak is geopend tot 28 februari 2019, 17.00 uur. In totaal is er € 9.379.708 beschikbaar gesteld voor actie Asiel, € 8.557.969 voor actie Integratie en € 14.156.950 voor actie Terugkeer.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Heeft u vragen over het Subsidieportaal? Bel dan 070-3152054.